این خلبان به خاطر جنگ فرار کرد

وبگاه شبکه خبری «بلومبرگ» شنبه شب به وقت تهران نوشت، در رویداد قابل توجه، یکی از خلبانان فعال نیروی هوایی اوکراین با عبور از خطوط هوایی روسیه به این کشور پناهنده شده است.

این خلبان «آلکسی ووودا» خلبان بالگرد «کا-۵۲» نام دارد و گفته است که این اقدام سازماندهی شده بود.

این خلبان به خاطر جنگ فرار کرد