به گزارش افکارنیوز به نقل از العالم، "مجيد ميلاد" با اشاره به اینکه منبع بحران کشور سیاست طائفه گرایی و تفرقه افكني است،اظهار داشت: بيانيه اخير تجمع وحدت ملي (گروهی اهل سنت) در انتقاد از فساد و در خواست اصلاحات نشان می دهد که انقلاب بحرين طائفه ای نيست و بر اساس اراده مردم شكل گرفته است.
عضو جمعیت الوفاق بحرین، افزود: رژیم با سوء استفاده از اهل سنت قصد دارد انقلاب را طائفه ای نشان دهد، اما اهل سنت به مکر و فریب آل خلیفه پی بردند.
وی تاکید کرد: " تجمع وحدت ملی " خواستار دولتی غیر نظامی و دمکرات بر اساس اصول شهروندی است که نماینده اراده مردم باشد و همه اینها خواسته های مخالفان است.
میلاد تصریح کرد: رژیم به شدت از وحدت اهل تسنن و شیعیان بحرین و یک صدایی مردم در هراس است؛ بنابراین برای تفرقه افکنی میان مسلمانان شیعه و سنی از اهرم طائفه گرایی استفاده می کند؛ اما بیانیه " تجمع وحدت ملی " جامعه را لرزاند و آل خلیفه را به شدت دست پاچه کرد.
عضو جمعيت الوفاق بحرين، خاطر نشان كرد: مردم بحرين از خواسته های مشروع خود مثل كناره گيري دولت، تشكيل دولت منتخب، آزادي، دموکراسي و آزادي هم زندانيان سياسي دست نخواهد شست