به گزارش افکارنیوز به نقل از واحد مرکزی خبر، این نتایج از پیروزی چشمگیر لییرال ها در دو حوزه غرب و شکست آنها در مصراته حکایت دارد.
در مصراته، از پایگاه های شورشیان در حدود دویست کیلومتری شرق طرابلس در قیام علیه نیروهای معمر قذاقی، ‌ رهبر سابق لیبی در سال دو هزار و یازده بود، چهار کرسی برای نامزدهای احزاب اختصاص یافته است.
نامزدهای لیبرال ائتلاف نیروهای ملی گرا بعد از شمارش هشتاد و چهار درصد آرا با کسب شش هزار و پانصد و شصت و یک رای در جایگاه چهارم قرار گرفتند.
اتحاد برای میهن، تشکیل کوچک تحت رهبری یکی از مسئولان محلی(بیست هزار و ششصد و شش رای)، حزب عدالت و بازسازی(وابسته به اخوان المسلمین با هفده هزار و یکصد و شصت و پنج رای) و جبهه ملی(گرایش اسلامگرا یازده هزار و پانصد و سی و هفت رای)، لیبرال ها را پشت سر گذاشتند.
اما لیبرالها در جنزور در حومه طرابلس با بیست و شش هزار و هفتصد و نود و هشت رای در برابر دو هزار و چهارصد و بیست و سه رای حزب عدالت و بازسازی پیروزی چشمگیر کسب کرد.
کمیسیون انتخابات لیبی همچنین نتایج اولیه چهار حوزه را که به نامزدهای مستقل اختصاص دارد، اعلام کرد.
شمارش آرای نخستین انتخابات پارلمانی لیبی بعد از چند دهه حکومت دیکتاتوری چهار و پنج روز دیگر طول می کشد اما نتایج اولیه از پیروزی لیبرال ها مقابل اسلامخواهان حکایت دارد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از طرابلس، ‌ نتایج اولیه هشتاد کرسی پارلمان آینده لیبی را که به احزاب سیاسی اختصاص دارد، شامل می شود.
پارلمان لیبی دویست عضو خواهد داشت.
اما نتایج یکصد و بیست کرسی دیگر که به نامزدهای مستقل اختصاص دارد، به نظر می رسید تفاوت چندانی نداشته باشد، چون اغلب آنها تحت حمایت احزاب سیاسی قرار دارند.