به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، "اولریک گویروت" از کارشناسان علوم سیاسی و رئیس دفتر برلین European Council on Foreign Relations در گفتگو با روزنامه "تاگس سایتونگ" اظهار داشت: دعواها و مناقشات زوج آلمانی-فرانسوی برای اروپا خوب است. اما اشتراک تنگاتنگ بین مرکل و سارکوزی در هر صورت برای اروپا بد بود؛ چرا که از نظر بقیه اعضای اروپایی نوعی دیکته کردن دستورات از طرف این زوج محسوب می شد. مناقشات آلمان-فرانسه در صورت در نظر گرفتن وضعیت کشورهای کوچکتر باید تبدیل به توافق شود.

وی در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد: این دو(فرانسه و آلمان) باید در اصل اساس یک قرارداد اروپایی جدید را بنیان نهند که مناسبات بین بازارها و دولتها و مناسبات بین سرمایه و کار را در تمام اروپا از نو تعریف کند.

این کارشناس مسائل سیاسی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: ما حالا یک منطقه یورو و یک منطقه اقتصادی مشترک هستیم که باید در این راستا با هم توافق کنیم که چگونه مشترکا ارز خود را محافظت کنیم و چگونه مشترکا پول خود را خرج کنیم. در این راستا ما نیاز به یک تلاش سیاسی بزرگ نیاز داریم.

وی افزود: زمان برای راه حلهای صرفا تکنیکی برای حل بحران تمام شده است. ما نیاز به صداقت بیشتر در بحثها داریم. ما باید به یک جمهوری اروپایی فکر کنیم. در این راستا باید ابتدا آلمان و فرانسه با هم متحد شوند و یک توافق بین فرانسه که یک مدل اجرایی دارد و بین آلمان که یک مدل پارلمانی دارد، برای دموکراسی اروپایی لازم است.

وی در ادامه اظهار داشت: زمانی که ما بحران را تبدیل به فرصت نکنیم تا یک دموکراسی اروپایی را طراحی کنیم، نمی توانیم دستاوردهای خود در اتحادیه اروپا را حفظ کنیم. از این رو در اتحادیه اروپا از یک سیاست خارجی مشترک اصلا سخنی نیست.
این کارشناس غربی در بخش پایانی این مطلب خاطر نشان کرد: ما به مشروعیت بیشتر اروپا نیازمندیم و راه آن یک رای گیری ملی در سراسر اروپاست. حالا مسئله قلب دموکراسی اروپایی است. اگر ما واقعا اروپای بزرگتر را می خواهیم باید امکان ایجاد یک جمهوری اروپایی را فراهم کنیم.