به گزارش افکارنیوز به نقل از واحد مرکزی خبر، از بوینوس آیرس، در ساختمان مرکز کارگران آرژانتین Central de Tabajadores Argentinos رهبران اعتصابیون در کنفرانس خبری تاکید کردند: اعتصاب در اعتراض به برنامه های ریاضت اقتضادی دولت انجام می شود.

برنامه های ریاضتی در آرژانتین در واکنش به بحران اقتصادی اروپا و آمریکا صورت می گیرد که به نظر می رسد به تدریج درحال سرایت به منطقه است.

«داریو پریسو»، نماینده معلمان اعتصاب کننده گفت: از یکسال پیش تاکنون ما با بحران اقتصادی روبرو هستیم و معتقدیم اقشار آسیب پذیر نباید به تنهایی هزینه بحران اقتصادی را بپردازند.

هرچند بحران اقتصادی بر اقتصاد کشورهای اروپایی و آمریکا به شدت تاثیر گذشته اما کشورهای استقلال طلب آمریکای لاتین تاکنون از ضربات آن در امان بوده اند یا حداقل خسارت کمتری را متحمل شده اند.

«اسکار ایساسی» از رهبران اعتصاب کنندگان آرژانتینی به خبرنگار واحد مرکزی خبرگفت: بدون تردید بحران اقتصادی، بحران نظام سرمایه داری است و این فرصتی برای ماست تا سیستم سیاسی و مدیریتی جهان را اصلاح کنیم.

اعتصاب کنندگان آرژانتینی تهدید کردند در صورتی که به اهداف اعتصاب خود نرسند،هفته آینده نیز دو روز اعتصاب خواهند کرد.