به گزارش افکارنیوز، روزنامه آمریکایی 'نیویورکر' نوشت: حافظ اسد، رئیسجمهور سابق سوریه درباره علت حمایت از تهران در جنگ ایران و عراق گفته بود، تاریخ ثابت خواهد کرد، در روزی که تمامی کشورهای عربی مقابل سوریه میایستند، ایران تنها کشوری است که از دمشق حمایت میکند.

منبع: انتخاب