رونمایی از نخستین جنگنده اف ۱۶ اوکراین

خلبان‌های اوکراینی هم‌اکنون مشغول آموزش پرواز با جنگنده اف ۱۶ هستند. به شکل معمول این آموزش‌های شش ماه طول می‌کشد.

نیروی هوایی اوکراین از جنگنده‌های باقیمانده از دوران شوروی سابق تشکیل شده است و با ورود اف ۱۶ فصل جدیدی در نیروی هوایی این کشور آغاز خواهد شد.

رونمایی از نخستین جنگنده اف ۱۶ اوکراین