به گزارش افکارنیوز، مهر به نقل از خبرگزاری براثا نوشت: "شیخ تیسیر باقر النمر" گفت : این گلوله هایی است که به این مردم بیگناه شلیک کرده اید به ما ثابت کنید گلوله هایی که شلیک کرده اید کجاست؟

وی ضمن تاکید بر ضرورت ادامه مبارزه با آل سعودافزود: سکوت جایز نیست، زیرا برخی تحت تعقیب هستند و برخی دیگر در زندان به سر می برند.

شایان ذکر است که نظامیان سعودی اخیر هنگام بازداشت شیخ النمر، وی را با گلوله هدف قرار دادند که سبب زخمی شدن وی شد.

از سوی دیگر " صدر الدین القپانچی " امام جماعت حسینیه فاطمیه نجف نیز از بازداشت شیخ نمر باقر النمر ابراز انزجار کرد.

وی افزود: آنچه در عربستان می گذرد طایفه ای است و آخرین گواه آن بازداشت یکی از علمای شیعه منطقه الشرقیه یعنی شیخ النمر است.

القپانچی بیان کرد: عربستان باید به آزادی فرهنگ، تعدد مذهبی و پرهیز از سیاستهای سرکوبگرانه توجه ویژه ای نشان دهد زیرا خشونت ره به جایی نمی برد.

وی اظهارداشت: ما سیاستهای سرکوبگرانه علیه مردم عربستان به ویژه شیعیان در منطقه شرقی را محکوم می کنیم.

القپانچی ضمن درخواست از مردم شرق عربستان برای صبر پیشه کردن بیان کرد: مردم عربستان امروز برای رهایی از اوضاع کنونی مبارزه می کنند.

وی از رژیم سعودی خواست که همه زندانیان و بازداشت شدگان به ویژه شیخ النمر را آزاد کند.