سوءاستفاده رژیم صهیونیستی از جنگ غزه برای شهرک‌سازی در قدس

رژیم اسرائیل در تلاش است یک مجموعه شهرک با گنجایش 650 واحد مسکونی به نام «توفی راحیل» در چند متری منازل ام طوبا در جنوب شرقی قدس اشغالی احداث کند.

این روزنامه افزود: تنها دو روز بعد از عملیات توفان الاقصی کمیته شهرک سازی در قدس اشغالی طرح توسعه شهرک سازی از طریق ایجاد شهرک یهودی جدید به نام «کدمات تسیون» در منطقه راس العمود را تصویب کرد.

این روزنامه خاطرنشان کرد که این تنها ابتدای کار بود و از ابتدای طوفان الاقصی تاکنون «اسرائیل» تمام توان خود را برای پیشبرد طرح های شهرک سازی در مناطق فلسطینی به کار گرفته است.

سوءاستفاده رژیم صهیونیستی از جنگ غزه برای شهرک‌سازی در قدس

به نوشته این روزنامه، وزارت دادگستری «اسرائیل» طرف اصلی طرح های شهرک سازی است.

این روزنامه خاطرنشان کرد که براساس اسناد موجود از 7 اکتبر تاکنون کمیته های برنامه ریزی ساخت و ساز اسرائیل 17 طرح تفصیلی شهرک سازی در قدس اشغالی با گنجایش 8434 واحد مسکونی را ارائه کرده اند.