به گزارش افکارنیوز به نقل از خبرگزاری اهل بیت (ع)، منابع خبری از شهادت یک شهروند دیگر عربستانی در تظاهرات مسالمتآمیز شب گذشته در شهر العوامیه، در شرق عربستان خبر میدهند.

به گزارش منابع خبری به دنبال یورش نیروهای امنیتی رژیم سعودی به تظاهرات مسالمت‌آمیز مردمی در شرق عربستان یک نفر به شهادت رسید.

روز گذشته ساکنان شهر شیعه نشین العوامیه تظاهرات مسالمت‌آمیز را علیه رژیم سعودی و در اعتراض به ادامه بازداشت شیخ " نمر باقر النمر "، روحانی برجسته شیعی عربستانی برپا کردند.

نیروهای امنیتی و نظامی رژیم سعودی برای سرکوب این تظاهرات و متفرق کردن تظاهرات‌کنندگان به سمت آنها تیراندازی کردند. براثر این تیراندازی یک جوان هجده ساله به نام " عبدالله جعفری الاوجامی " به شهادت رسید.

اعتراض‌های مردمی مناطق شرقی عربستان از یک‌شنبه شب گذشته و به دنبال ضرب و جرح شیخ نمر و ربودن وی در شهر العوامیه و انتقال وی به مکانی نامعلوم وارد مرحله‌ تازه‌ای شده است.

این در حالی است که پلیس عربستان سعودی برای توجیه شهادت این جوان عربستانی ادعا کرد که وی به همراه سه جوان دیگر با " کوکتل مولوتوف " به مرکز پلیس در منطقه العوامیة حمله کردند و نیروهای پلیس با تیراندازی یکی از این جوانان را به نام " عبدالله جعفر الاجامی " ۱۸ ساله را کشته و ۳ تن دیگر را فراری دادند.
شهادت یک شهروند دیگر عربستانی
خبرنامه دانشجویان ایران:
لیس عربستان سعودی برای توجیه شهادت این جوان عربستانی ادعا کرد که وی به همراه سه جوان دیگر با " کوکتل مولوتوف " به مرکز پلیس در منطقه العوامیة حمله کردند و نیروهای پلیس با تیراندازی یکی از این جوانان را به نام " عبدالله جعفر الاجامی " ۱۸ ساله را کشته و ۳ تن دیگر را فراری دادند.

شهادت یک شهروند دیگر عربستانی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) منابع خبری از شهادت یک شهروند دیگر عربستانی در تظاهرات مسالمت‌آمیز شب گذشته در شهر العوامیه، در شرق عربستان خبر می‌دهند.

به گزارش منابع خبری به دنبال یورش نیروهای امنیتی رژیم سعودی به تظاهرات مسالمت‌آمیز مردمی در شرق عربستان یک نفر به شهادت رسید.

روز گذشته ساکنان شهر شیعه نشین العوامیه تظاهرات مسالمت‌آمیز را علیه رژیم سعودی و در اعتراض به ادامه بازداشت شیخ " نمر باقر النمر "، روحانی برجسته شیعی عربستانی برپا کردند.

نیروهای امنیتی و نظامی رژیم سعودی برای سرکوب این تظاهرات و متفرق کردن تظاهرات‌کنندگان به سمت آنها تیراندازی کردند. براثر این تیراندازی یک جوان هجده ساله به نام " عبدالله جعفری الاوجامی " به شهادت رسید.

اعتراض‌های مردمی مناطق شرقی عربستان از یک‌شنبه شب گذشته و به دنبال ضرب و جرح شیخ نمر و ربودن وی در شهر العوامیه و انتقال وی به مکانی نامعلوم وارد مرحله‌ تازه‌ای شده است.

این در حالی است که پلیس عربستان سعودی برای توجیه شهادت این جوان عربستانی ادعا کرد که وی به همراه سه جوان دیگر با"کوکتل مولوتوف" به مرکز پلیس در منطقه العوامیة حمله کردند و نیروهای پلیس با تیراندازی یکی از این جوانان را به نام " عبدالله جعفر الاجامی " ۱۸ ساله را کشته و ۳ تن دیگر را فراری دادند.