به گزارش فارس به نقل از رویترز، علیرغم ممنوعیت صادرات به ایران شرکتهای آمریکایی مهم و بزرگ راه خود را به ایران پیدا کردهاند و محصولات خود را به ایران صادر میکنند.

رویترز نوشت: به عنوان مثال صدها شرکت در خاورمیانه محصولات شرکت " اپل " را به ایران صادر می‌کنند.

براساس این گزارش، تجهیزات کامپیوتری نیز به وسیله تجار از طریق مسیرهای زیرزمینی به ایران راه می یابند.

رویترز نوشت: علیرغم تحریمهای آمریکا و کشورهای دیگر علیه ایران، شرکتهای آمریکایی در ایران فعال هستند.

این درحالیست که شرکتهای آمریکایی بدون مجوز دولت حق فروش کالاها و خدمات خود به ایران را ندارند.

رویترز افزود: مقامات شرکت اپل تا کنون اظهار نظری درباره این موضوع نکرده‌اند.

آمریکا و اتحادیه اروپا به منظور آنچه که مقابله با برنامه هستهای ایران مینامند تحریمهایی را علیه صنعت نفت و تکنولوژی ایران تحمیل کردهاند.