به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، روزنامه لبنانی الدیار نوشت که به نظر می رسد که سعد حریری رئیس جریان المستقبل لبنان بازی بسیار خطرناکی را در لبنان و شهر صیدا آغاز کرده است، بر اساس این گزارش وی از طریق هیئت های اعلام شده و معروف مانند تجار صیدا و هیئت های مردمی، خود را مخالف تحصن شیخ احمد الاسیر نشان می دهد و سعی می کند اینگونه وانمود کند که گروه های هوادار حریری به دنبال به پایان بردن تحصن الاسیر هستند.

این روزنامه می افزاید که اطلاعات محرمانه واقعی نشان می‌دهد که چهره مخفی حریری همان طرح های وی در حمایت از احمد الاسیر است، چرا که وی به واسطه هیئت محرمانه ای با الاسیر تماس برقرار کرده و این هیئت تمایل حریری برای ادامه این تحصن را تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی به الاسیر ابلاغ کرده است.

بر اساس توطئه ای که حریری برای صیدا طراحی کرده، درگیری های خونینی بین منطقه صیدا و هواداران حزب الله و هوادران شیخ احمد الاسیر که به صورت محرمانه با حریری ارتباط دارند، ایجاد خواهد شد و به این ترتیب با قرار گرفتن اهل تسنن در کنار الاسیر درگیری های خونینی میان آنها ایجاد خواهد شد.

حریری معتقد است که به این ترتیب زمینه برای سقوط دولت نجیب میقاتی که وی آن را دولت وابسته به حزب الله می داند، فراهم خواهد شد و از این طریق می توان دولت تکنونکرات در لبنان تشکیل داد.

بر اساس اطلاعات محرمانه الدیار، خیمه ها و مناطقی که برای اضافه کردن به فضای تحصن خریداری شده، هزینه آن به وسیله گروه سومی پرداخت شده است که به صورت علنی هوادار حریری نیستند ولی آنها نیز از متعصبان سنی هستند که تلویحا هوادار حریری هستند. این در حالی است که به صورت علنی اعلام شده است که الاسیر این زمین ها را از طریق پرداخت زکات از سوی گروه های سنی و کمک های آنان خریداری کرده است.

به نوشته الدیار، حریری از اظهارات الاسیر در حمله به سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان و نبیه بری رئیس پارلمان لبنان به شدت استقبال کرده است. وی همچنین می خواهد شهر صیدا را به یک مرکز سنی قوی تبدیل کند که در کنار بخش های جنوبی قرار دارد و به این ترتیب فشارها بر جریان امل و حزب الله لبنان را افزایش دهد، از سوی دیگر اظهارات الاسیر در حمله به دولت سوریه نیز دقیقا در راستای مواضع سعد حریری است.