به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از النشره، درگیریهای پراکندهای در تمام طول شب گذشته در مرزهای سوریه و لبنان در منطقه تلکلخ و قلعة الحسن و الزاره به وجود آمده بود که صدای آن در منطقه وادی خالد نیز به گوش میرسید.

همچنین نیمه شب نیز درگیری و تبادل آتس میان نیروهای سوری و گروه‌های تروریست در مرزهای لبنان و سوریه در مناطق الهیشه و البقیعه در وادی خالد ایجاد شده بود که البته خسارت‌های جانی و مالی به جای نگذاشت.

شبکه الاخباریه سوریه با اعلام این مطلب به نقل از منابع مرتبط تاکید کرد که جریانهای سوری در مرزها مانع از نفوذ گروههای تروریستی از لبنان به منطقه تلکلخ در حمص شدهاند.