به گزارش افکارنیوز، مهر به نقل از پایگاه النهار، یک سازمان اطلاعاتی آمریکا احتمال داد که رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۵ به طور کامل از هم فرو بپاشد.

در گزارش این سازمان آمده است: یهودیان به کشوری که از آنجا به اسرائیل آمده اند باز می گردند و حدود نیم میلیون آفریقایی به کشورهای خود بر می گردند و این طی ده سال آینده رخ خواهد داد.

گزارش مذکور بیان کرد: علاوه بر آن یک میلیون یهودی روسی و تعداد زیادی از اروپایی ها به کشورهایی که از آنجا مهاجرت کرده اند بر می گردند.

در این گزارش آمده است: اوج گیری جریانهای اسلام گرا در کشورهای همسایه اسرائیل به ویژه مصر سبب نگرانی یهودیان شده است و آنها از آینده خود و فرزندان خود نگرانند و از همین رو بازگشت به سرزمین اصلی خود را آغاز کرده اند.

این سازمان اطلاعاتی می افزاید: میزان موالید در اسرائیل کاهش یافته است و در مقابل تعداد ساکنان فلسطین رو به افزایش است و پانصد هزار اسرائیلی گذرنامه آمریکایی دارند و آنهایی نیز که گذرنامه آمریکایی و اروپایی ندارند به دنبال کشورهایی که ادیان و نژادهای مختلف در آن زندگی می کنند هستند و تشکیل کشور یهود به یأس مبدل خواهد شد به ویژه که مسئولان اسرائیل تاکنون نتوانسته اند به آن جامه عمل بپوشانند.

پایگاه النهار می افزاید: حقیقت این است که بسیاری از مطالعاتی که بر پایه دینی و سیاسی هستند نظریه پایان اسرائیل را مطرح کرده اند اما نه در برهه کنونی بلکه در زمانی دورتر.

"آرنولد توینبی" مورخ انگلیسی پس از شکست اعراب در سال ۱۹۶۷ و اشغال بسیاری از اراضی عربی گفت: با وجود این پیروزی، اسرائیل زمان زیادی نمی تواند به حیات خود ادامه دهد، زیرا در سرزمین غریب ایجاد شده است و جامعه ای نامأنوس است که خود در فروپاشی آن بیش از اعراب و کشورهای عربی نقش ایفا می کنند.