به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از شبکه فاکسنیوز، با پیشبینی دفتر هواشناسی انگلیس مبنی بر ادامه بارندگیهای پرحجم در این کشور، بخشهای گستردهای از انگلیس مجددا در وضعیت آمادهباش سیل قرار گرفت.

طوفان‌هایی که روز گذشته مناطقی از ولز و " شراپ‌شایر " را درنوردیده بود، امروز به سمت مناطق جنوب شرقی انگلیس حرکت کرده‌اند.

برای مناطق جنوب مرکزی تا " انگلیا " بین ۲۰ تا ۴۰میلی‌متر بارندگی پیش‌بینی شده، و دیگر مناطق جنوبی نیز بارش سنگین بارندگی‌های سنگین و مستمر را شاهد خواهند بود.

تاکنون حداقل ۱۵ اعلامیه آماده‌باش و ۵۷ هشدار سیل در این مناطق اعلام شده است. اعلامیه آماده باش بدان معنی است که وقوع سیل نزدیک است و لازم است مردم اقدامات فوری انجام دهند، و هشدار سیل نیز به معنی آن‌ است که احتمال جاری شدن سیل وجود دارد و مردم باید برای آن آماده باشند.

بارش گسترده باران و به تبع آن جاری شدن سیل، چندین هفته است که در انگلیس ادامه یافته و موجب به بار آمدن خسارت چندصد میلیون پوندی در انگلیس شده است. عملکرد نامناسب دولت انگلیس در انجام اقدامات پیشگیرانه و ناکافی بودن بودجه برنامههای مقابله با سیل، موجب بروز انتقاداتی از دولت این کشور شده است.