به گزارش افکارنیوز، مهر به نقل از الحیات، "نوری المسماری" رئیس اداره تشریفات رژیم قذافی از سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۰ در گفتگویی با این روزنامه عرب زبان که امروز منتشر شده اظهار داشت: السنوسی رئیس سرویس اطلاعات و دوست نزدیک قذافی نقش عمده ای در جنایت ناپدیدشدن امام موسی صدر داشته است.

وی با اشاره به اینکه نقش السنوسی در مخفی کردن این جنایت کاملا مشخص است، افزود: من در سال ۱۹۷۸(سال ورود امام موسی صدر به لیبی) مسئول قسمت تشریفات وابسته به وزارت خارجه بودم. در آن زمان السنوسی که افسری دون پایه در اداره اطلاعات جنگی بود طی تماسی از من خواست که برای سه گذرنامه خارجی ویزای ایتالیا بگیرم. من در آن زمان به موضوعی شک نکردم اما فقط برای اطمینان، گذرنامه ها را باز کردم که یکی از آنها متعلق به امام موسی صدر بود. در نهایت من برای این گذرنامه ها ویزای ایتالیا گرفتم و آنرا تحویل السنوسی دادم. اما در همان زمان خبر ناپدیدشدن امام موسی صدر را شنیدم.

المسماری با اشاره به اینکه مقامات وقت لیبی برای اینکه نشان دهند، امام موسی صدر وارد لیبی شده از شخصی مشابه وی استفاده کرده اند، افزود: این فرد افسری به نام موسی بود که بلند قامت بود و شباهتهایی به امام موسی صدر داشت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا معتقدید امام موسی صدر فورا پس از ورود به لیبی ترور شده، اظهار داشت: اطلاعات دقیقی در این زمینه از شخصی که در جریان ماجرا حضور داشته ندارم، اما در آن زمان شایع شد که وی ترور شده است.