به گزارش افکارنیوز به نقل از پرس تی وی، مروان محمد، عضو جمعيت مبارزه عليه اسلامهراسي گفت که جرايم ناشي از نفرت عليه مسلمانان افزايش يافته است "زيرا برخي از مجرمان در سالهاي اخیر احساس قدرت بيشتري ميکنند."

محمد مروان گفت: " ما شاهد افزایش گسترده جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان بوده‌ایم. ۹۲ درصد قربانیان زنان هستند. "

وی در ادامه افزود: " هنگامی که یک زن مسلمان سعی می‌کند فریضه دینی خود را به جا آورد و با دیگر افراد جامعه در ارتباط باشد، ایدئولوژی فرانسه زن مسلمان را از انجام این اعمال منع می‌کند و ما ادعا می‌کنیم که این کار را به خاطر آزادی زنان انجام می‌دهیم. "

در فرانسه قانون بسیار سفت‌وسختی علیه نمایش نمادهای دینی اعمال می‌شود.

در چندین شهر بزرگ فرانسه، مقام‌های امنیتی فرودگاه به بهانه امنیت زنان مسلمان را مجبور می‌کنند در انظار عمومی حجاب خود را بردارند.

فرودگاه نانت فرانسه زنان مسلمان محجبه را مجبور می‌کند حجاب از سر برداشته و آن را همراه با دیگر وسایل خود در دستگاه اشعه ایکس ‌قرار دهند.

اين در حالي است که بر اساس مقرارت امنيت فرودگاه اتحاديه اروپا، مقامهاي امنيتي اين اختيار را ندارند که از زنان بخواهند حجاب خود را از سر بردارند.