به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، خبرگزاری لبنان گزارش داد که تعدادی از شهروندان شیء شعلهوری را مشاهده کردهاند که در شهرک یونین واقع در استان بعلبک از هوا به زمین سقوط کرده است و باعث ایجاد آتشسوزی در منطقه شده است.

بر اساس این گزارش گشتی‌های دستگاه‌های امنیتی لبنان و خودروهای دفاع شهری برای اطلاع از موضوع در مکان حاضر شدند.

بنابر این گزارش مشخص شده است که این شیء شعله‌ور مربوط به یک هواپیمای شناسایی بوده است که هویت آن مشخص نیست و نیروهای امنیتی نیز سریعا مکان حادثه را به محاصره درآوردند و از نزدیک شدن به این مکان ممانعت بعمل آوردند.

لاشه این هواپیما از مکان حادثه به جای دیگر انتقال داده شد و حفره ایجاد شده در اثر سقوط این هواپیما را پر کردند.