اسرائیل باید از ما عذرخواهی کند

دامیان سوبول یکی از ۷ عضو «آشپزخانه مرکزی جهانی» بود که در جریان حمله روز سه‌شنبه اسرائیل به کاروان این سازمان خیریه جانش را از دست داد.

امروز پنجشنبه رُیس‌جمهور و نخست‌وزیر لهستان خواستار توضیح اسرائیل درباره این حادثه، پرداخت غرامت به خانواده قربانی و عذرخواهی اسرائیل شدند.

اسرائیل باید از ما عذرخواهی کند