کمک ۱۰ کشور به اسرائیل در رهگیری پهپاد‌ها و موشک‌های ایران

منابع مطلع خبر دادند که آمریکا، انگلیس، فرانسه و اردن در حال کمک به اسرائیل هستند و با پهپاد‌ها و موشک‌های ایران مقابله می‌کنند.

یک منبع آمریکایی نیز اعتراف کرد ۱۰ کشور در حال کمک به اسرائیل برای رهگیری پهپاد‌ها و موشک‌های ایرانی هستند.

همزمان شماری از صدا‌های انفجار که در سوریه شنیده شده ناشی از مقابله پدافند آمریکا، انگلیس و فرانسه است.

کمک ۱۰ کشور به اسرائیل در رهگیری پهپاد‌ها و موشک‌های ایران

خبرگزاری رویترز نیز ادعا کرده که جنگنده‌های اردن ده‌ها پهپاد ایران را در شمال و مرکز آسمان اردن که در راه اسرائیل بودند، هدف قرار داده است.