حملات توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به این شهر

توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی از صبح امروز حملاتی را به شرق رفح در جنوب نوار غزه آغاز کرده است.

طی ساعات اخیر مناطق الشوکه، صوفا و اطراف منطقه المطار و النهضه هدف حملات توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

همزمان با این حملات، پهپادهای جاسوسی اسرائیلی هم در ارتفاعات کم در آسمان مناطق مختلف رفح به پرواز درآمدند.

حملات توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به رفح