بدترین گرسنگی جهان در نوار غزه

 گروه بین المللی بحران هشدار داد که شمال غزه همچنان با خطر گرسنگی رو به رو است.

سازمان غیردولتی گروه بین المللی بحران اولویت کنونی در نوار غزه را حل بحران انسانی از طریق افزایش کمک‌ها در سایه تداوم حملات متوالی رژیم صهیونیستی دانست.

در گزارش گروه بین المللی بحران آمده است: جنگ غزه هنوز تمام نشده و شمال این منطقه با بدترین گرسنگی دنیا طی دهه های اخیر رو به رو است. کمک ها بدون مانع و به شکل پایدار و امن باید به کل نوار غزه برسد.

همچنین در این گزارش با اشاره به ناکافی بودن کمک ها به نوار غزه، تنها راه برای ارسال کمک و جلوگیری از مرگ جمعی ساکنان این منطقه، برقراری آتش بس اعلام شده است.

سازمان یاد شده در گزارش خود آورده است: با وجود اینکه تل آویو اجازه ورود کمکهای بیشتری را به نوار غزه در ماه مارس گذشته داد، اما این کمک‌ها کافی نیست. بدترین اوضاع در شمال نوار غزه حکمفرماست که اسرائیل شخصیت های حماس و غیرنظامیان ناظر بر کمکها را هدف قرار می دهد.

گروه بین المللی بحران ضمن خطرناک توصیف کردن اوضاع نوار غزه اضافه کرد: اگرچه هنوز آمار مرگ ناشی از سوءتغذیه کم است، اما تصاویر کودکان نمایانگر آثار وحشتناک گرسنگی است. اسرائیل محاصره شدیدی به ویژه از هفتم اکتبر گذشته(۲۰۲۳) اعمال کرده است.

بدترین گرسنگی جهان در نوار غزه

این سازمان تاکید کرد: اولویت کنونی، افزایش میزان کمکها و اتخاذ تدابیری به منظور اجازه ترد آزادانه در نوار غزه به ویژه برای آژانس های امدادرسانی و تکیه بر مقامات محلی و گروههای مدنی برای حمایت و هموار کردن روند توزیع کمک‌هاست و این اقدامات جز در سایه برقراری آتش بس میسر نخواهد شد.

این سازمان از رژیم صهیونیستی خواست که از هدف قرار دادن مقامات محلی در غزه که در امر حمایت و نظارت بر توزیع کمک‌ها فعال هستند، خودداری کند.