انهدام تانک مرکاوای صهیونیست‌ها توسط حزب‌الله

انهدام تانک مرکاوای صهیونیست‌ها توسط حزب‌الله را مشاهده می نمایید.