کشف جسد حدود 400 فلسطینی در گور های دسته جمعی در غزه

نیروهای دفاع مدنی غزه در جریان جستجوهای انجام گرفته برای گورهای دسته‌جمعی در نزدیکی بیمارستانی در جنوب نوار غزه، از کشف 392 جسد در اطراف این بیمارستان خبر داده و عنوان کردند، برخی از اجساد هنوز هم لباس جراحی به تن دارند.به گزارش سی‌ان‌ان، محمد المیغایر، یکی از مقامات دفاع غیرنظامی فلسطین در جریان یک کنفرانس خبری عنوان کرد که در پی عقب‌نشینی نیروهای صهیونیستی، کارگران در اوایل ماه جاری 165 جسد را در مجتمع پزشکی ناصر در خان یونس شناسایی کرده‌اند.طبق گفته این فرد، آنها همچنان در حال بررسی 227 جسد باقی مانده برای تعیین هویت هستند.

المیغایر در این رابطه گفته است: سه گور دسته جمعی پیدا کردیم که اولی مقابل سردخانه بیمارستان، دومی پشت سردخانه و سومی در قسمت شمالی ساختمان دیالیز بوده است. ارتش رژِیم صهیونیستی ادعا کرده که هرگونه اظهارات مبنی بر دفن اجساد فلسطینیان در گورهای دسته‌جمعی نادرست بوده و خود فلسطینی‌ها قبری را در مجتمع ناصر غزه حفر کرده‌اند. طبق بررسی‌های سی‌ان‌ان برخی از اجساد متعلق به کودکان هستند و در تصاویر منتشر شده از این گورها مشخص شده است که برخی از اجساد هنوز هم مچ‌بند بیمارستانی به دست داشته و یا لباس جراحی به تن دارند.

کشف جسد حدود 400 فلسطینی در گور های دسته جمعی بیمارستانی در غزه

المیغایر عنوان کرده است که کشف اجساد کودکان در این گورهای دسته‌جمعی، جنایات نسل‌کشی رژیم صهیونیستی را ثابت می‌کند.وی همچنین عنوان کرده است که طبق بررسی‌های انجام گرفته شده، حدود 20 غیرنظامی زنده زنده در این گورها دفن شده‌اند. وی همچنین عنوان کرده که اجساد دیگری با شلیک گلوله مستقیم به سر جان خود را از دست داده‌اند و آثار و شواهدی از شکنجه بر تن برخی از اجساد باقی مانده است.

نیروهای رژیم صهیونیستی هنوز هم هیچ واکنشی به اظهارات مطرح شده مبنی بر شکنجه و کشتار عمدی بیماران بیمارستانی از خود نشان نداده است.