بازداشت بیش از ۶۰۰ دانشجو آمریکایی معترض به نسل‌کشی در غزه

، بنا به گزارش های رسانه ای نزدیک به ۶۰۰ دانشجو ظرف یک هفته گذشته در تحصن های ضد جنایت های رژیم صهیونیستی در غزه در سراسر آمریکا بازداشت شده اند.

اعتراضات حامیان فلسطین در دست کم ۱۵ دانشگاه در سراسر آمریکا برگزار شده است. در روزهای اخیر، شمار زیادی از دانشگاه در آمریکا شاهد تظاهرات ضدصهیونیستی بوده‌است.

دانشجویان آمریکایی از دانشگاه‌ها خواسته‌اند تا از سرمایه‌گذاری دارایی‌های دانشگاه‌های بزرگ در شرکت‌های اسلحه‌سازی و یا سایر صنایع حامی جنگ رژیم صهیونیستی در غزه خودداری کنند و به این ترتیب مانع از «نسل کشی» شوند.

آنها همچنین خواستار برقراری آتش‌بس در جنگ رژیم صهیونیستی در نوار غزه هستند.