«یهود ستیزی» اختراعی صهیونیستی برای سرکوب آزادگان جهان

 سوگیری سیاستمداران و قانونگذاران آمریکایی نسبت به پروژه نابودی، کشتار و گرسنگی در غزه که توسط رژیم صهیونیستی و حامیان آن در کاخ سفید انجام می‌شود، به دغدغه‌ای برای بشریت و برای آزادگان جهان در هر کجا که هستند، تبدیل شده است. در همین راستا انفجار دانشجویان آمریکایی یک پیروزی اجتناب ناپذیر و مورد انتظار برای فلسطین بود. آنها ارزش ها و اصول بشردوستانه دارند، اما در طول شش ماه پس از وقوع طوفان الاقصی فرصت های زیادی را به کاخ سفید دادند.

براساس گزارش رای الیوم، طبقه کوچک حاکم در آمریکا، که نسبت به اسرائیل بسیار حمایتگر است و به بی عدالتی و ایجاد فضایی خاص برای فرار از مجازات برای اسرائیل عادت دارد. 

زمانیکه زیانی علیه مردم غرب آسیا و مسلمانان رخ داد، سیاستمداران آمریکایی از نامه‌ها و نظرات گروه‌های دانشجویی که در حمایت از غرب آسیا بود، استقبال نکردند و حتی به جای محکوم کردن کشتار فلسطینان، به حمایت نظامی، سیاسی و دیپلماتیک از این کشتار پرداختند. وقتی با موج اعتراضات دانشجویان نیز روبرو شدند همان مترسک قدیمی صهیونیسم یعنی «یهود ستیزی» را بیرون آوردند تا آزادگان را سرکوب کنند.

این دروغ ساختگی، غیرقابل اعتماد و مملو از پول و مناصب، باعث تقویت بنیان و گاه قانونی برای حفظ اسرائیل شد تا لابی صهیونیستی را که به نظر همگان کنترل کننده تصمیمات راهبردی در آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان بود، حفظ کند. با ضعف محسوس سیاسی و دیپلماتیک دو قطب جهان و ناتوانی تقریباً کامل صاحبان بازی‌ها، چک‌های سفید امضایی که کاخ سفید برای اسرائیل امضا کرد، باعث افزایش گستاخی سیاستمداران آمریکایی شد. اما در مقابل دانشجویان دانشگاه‌های آمریکایی که از حقوق عرب های فلسطینی حمایت می‌کنند، تصمیم گرفتند به نام جهان آزاد صحبت کنند تا به جنایات رژیم اشغالگر و حامیان آن پایان دهند، برخلاف آنچه سیاستمدارانشان می‌بینند.

دانشجویان آمریکا

سرنوشت، دعای امت مسلمان دو میلیاردی و ملت مستضعف غزه را مستجاب کرد و لابی صهیونیستی آمریکا را بر آن داشت تا طبق معمول رژیم صهیونیستی را به وحشت بیاندازند و در آمریکا رئیس دانشگاهی (دانشگاه کلمبیا) با اصالت عرب انتخاب کردند. روشی که با ارزش‌های آمریکایی که با ابتدایی‌ترین حقوق و آزادی‌های دانشجویان در تضاد است، نمی‌خواند. بنابراین جادو با قیام جوانان نسل پنجم، نسل ارزش‌ها، انسانیت و عدالت، بر ضد جادوگر چرخید، بطوریکه ممکن است این نسل، آمریکا را رهبری کند.

آمریکا  توسط یک طبقه سیاسی و قانونگذاری که خود در سایه لابی صهیونیستی و با استفاده از قدرت، حمایت و بی عدالتی که در اختیار دارد، جایگاه خود را بدست آورده است. آنان بر این باورند که بی عدالتی آنها در فلسطین، غزه، عراق و یمن به راحتی قابل اجراست و موفق خواهند شد با اتهاماتی منسوخ مانند یهود ستیزی در مواجهه با ضعیفانی که مقابل این اختراع می‌لرزیدند، هر کاری را انجام دهند.

دانشجویان آمریکایی

اختراعی برای فریب دادن جوانان این نسل انسان دوستانه آمریکایی با ارزش و کرامت که خواستار پایان دادن به جنگ غزه و سرکوب اسرائیل هستند. اما آنان دیگر فریب این نوع اتهامات بی اساس را نمی‌خورند و شاید افراط گرایان صهیونیست از صحنه سیاسی جهانی محو شوند.

نویسنده رای الیوم در پایان این گزارش با آرزوی موفقیت برای این نسل از جوانان آمریکایی که قرار است با عدالت، عزت و قدرت زندگی کنند و به بی عدالتی و استکبار اشغالگران پایان دهند تا جهان بدون افراط گرایان صهیونیستی که تهدیدی واقعی برای صلح جهانی هستند، زندگی کند، نوشت: شاید صهیونیست‌ها در برابر تاریخ درخشان این نسل که در برابر بی عدالتی و اشغالگری مقاومت می‌کند، ناپدید شوند. اگر این اتفاق بیافتد مردم آمریکا لابی صهیونیسم را پاره پاره خواهند کرد.