دانشجویان لبنانی هم به جنبش بزرگ حمایت از غزه پیوستند

 در حالی که جنبش عظیم دانشجویی در حمایت از مردم غزه و محکوم کردن جنایات شنیع رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین از دانشگاه‌های بزرگ آمریکا به دانشگاه‌های سراسر جهان از جمله دانشگاه‌های اروپایی و عربی گسترش یافته است امروز دانشجویان لبنان نیز در تعدادی از دانشگاه‌های بزرگ این کشور به اعتصابات و تظاهرات‌های ضد صهیونیستی در حمایت از مردم فلسطین پیوستند.

دانشجویان دانشگاه‌های مختلف لبنان با برگزاری تجمعات و تظاهرات‌ها بر همبستگی خود با مردم غزه تاکید کرده و خواستار توقف جنگ وحشیانه رژیم اشغالگر علیه مردم فلسطین شدند.

این تظاهرات‌ها و اعتصابات در دانشگاه آمریکایی در بیروت، دانشگاه لبنان- شعبه بیروت، دانشگاه عربی بیروت در همه شعبه‌های آن، دانشگاه بین المللی لبنان- شعبه بیروت و البقاع، دانشگاه حدث لبنان، دانشگاه قدیس یوسف در بیروت، دانشگاه هایکازیان و دانشگاه روح القدس الکسلیک برگزار شد.

موج تظاهرات‌ها و تجمعات دانشجویان آمریکایی در راستای حمایت از مردم فلسطین در محوطه‌های دانشگاه‌های آمریکا بعد از سرایت به اکثر دانشگاه‌های این کشور در حال گسترش به دانشگاه‌های سایر کشورهای دنیاست.

این اعتراضات از دانشگاه کلمبیا در نیویورک از 9 روز پیش (17 آوریل) آغاز شد و دانشجویان معترض خواستار قطع رابطه این دانشگاه با نهادهای رژیم صهیونیستی که در جنگ غزه نقش دارند شدند.

دانشجویان لبنانی هم به جنبش بزرگ حمایت از غزه پیوستند

معترضان در دانشگاه‌های دیگر نیز خواسته‌های مشابهی دارند. اردوگاه‌های دانشگاهی که در سراسر آمریکا ایجاد شده‌اند، دانشجویانی را از پیشینه‌های مختلف ـ از جمله فلسطینی‌ها، عرب‌ها، یهودیان و مسلمانان ـ گرد هم آورده‌اند تا بمباران غزه توسط اسرائیل را محکوم کنند.

تا کنون در جریان جنبش دانشجویی در ایالات متحده، بیش از 900 نفر از جمله دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها بازداشت شدند.