نگرانی‌های جدی مقامات اسرائیلی از این تصمیم آمریکا

پایگاه خبری آکسیوس به نقل از مقام‌های اسرائیلی که نام‌های آنها را ذکر نکرده است مدعی شد که آمریکا ارسال مهمات و تسلیحات را برای نخستین بار از روز ۷ اکتبر (۱۵ مهر) به اسرائیل به حالت تعلیق در آورده است.

آکسیوس به نقل از مقام‌های اسرائیلی گزارش داده که توقف ارسال مهمات، نگرانی‌های جدی داخل کابینه اسرائیل ایجاد کرده است.

نگرانی‌های جدی مقامات اسرائیلی از این تصمیم آمریکا