پیشتازی ترامپ در مقابل بایدن درموضوع اقتصاد و تورم

آمریکایی‌ها در نظرسنجی جدید ای‌بی‌سی نیوز/ایپسوس اقتصاد و تورم را از موضوعات اصلی برشمردند و 88 درصد آن‌ها گفتند اقتصاد در تصمیم‌گیری برای رأی دادن به چه کسی مهم است و 85 درصد نیز همین نظر را در مورد تورم داشتند.در این نظرسنجی 44 درصد گفتند به ترامپ برای مدیریت تورم اعتماد دارند، در حالی که 30 درصد همین نظر را درباره بایدن داشتند.

درصد قابل توجه‌ای (25 درصد) هم گفتند که به هیچ یک از این دو نفر در این موضوع اعتماد ندارند. چهل و سه درصد (43%) از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی گفتند که وضعیت مالی آن‌ها از زمان ریاست‌جمهوری بایدن بدتر شده، 40 درصد گفتند که تقریباً همان وضعیت را دارند و 16 درصد هم گفتند که وضعیت بهتری دارند.

پیشتازی ترامپ در مقابل بایدن

پرسش درباره رقابت فرضی بایدن و ترامپ هم در این نظرسنجی نشان داد رقابت همچنان بین این دو نفر نزدیک است.ترامپ حمایت 46 درصدی و بایدن 44 درصدی را در بین همه شرکت‌کنندگان به دست آورد، اما در بین رای‌دهندگان ثبت‌نامی (که احتمال رای دادنشان بیشتر است) وضع بایدن بهتر بود و از حمایت 46 درصدی در مقابل 45 درصد ترامپ برخوردار شد. این نظرسنجی با شرکت دو هزار و 260 آمریکایی بین 25 تا 30 آوریل (ششم تا 11 اردیبهشت) انجام شد.