استقبال حماس از تصویب عضویت فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل

 جنبش حماس از اقدام مجمع عمومی سازمان ملل متحد در موافقت با عضویت کامل فلسطین استقبال و آن را حرکتی مثبت ارزیابی کرد که سبب تقویت حقوق و امتیازهای دولت فلسطین در سازمان ملل خواهد شد.

حماس خاطر نشان کرد این قطعنامه اذعان به ضرورت دستیابی مردم فلسطین به حقوق مشروع خود و نیز تاکید بر حمایت بین المللی از مردم فلسطین در رویارویی با اراده آمریکایی حامی جنگ نسل کشی علیه مردم فلسطین است.

این جنبش تاکید کرد از کشورهای آزاد و مستقل جهان می خوهیم با تشدید تلاشهای خود به حمایت از مردم فلسطین بپردازند تا به آزادی و حق تعیین سرنوشت خود دست یابد.

حماس

حماس افزود همچنین از شورای امنیت می خوهیم به مسئولیت های خود عمل کرده و دولت فلسطین را به عنوان عضو کامل سازمان ملل به رسمیت بشناسد و به طور جدی برای توقف کشتار مردم نوار غزه از سوی دولت فاشیستی اشغالگران اقدام کند که تمام قوانین و منشورهای سازمان ملل را زیر پا گذاشته است.

دیگر گروههای فلسطینی از جمله جبهه مردمی برای آزادی فلسطین از اقدام امروز مجمع عمومی سازمان ملل استقبال کردند.