دیوان بین‌المللی دادگستری حکم آتش‌بس غزه را صادر می‌کند

 رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که برآورد‌ها در این رژیم حاکی از آن است که دیوان بین‌المللی دادگستری بعد از درخواست آفریقای جنوبی حکم آتش‌بس در غزه را صادر خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی تلاش خواهد کرد تا جلوی این گام را بگیرد.

همچنین همزمان با تشدید حملات رژیم صهیونیستی به رفح، آفریقای جنوبی از دادگاه لاهه درخواست کرد تا اقدامات اضطراری بیشتری علیه این رژیم اعلام کند.

آفریقای جنوبی اعلام کرد: حمله (رژیم) اسرائیل به رفح و خطر شدیدی که برای کمک‌های بشردوستانه و خدمات اولیه، حیات سیستم پزشکی و بقای فلسطینیان در غزه به همراه دارد، تنها تشدید وضعیت کنونی در این منطقه نیست.

آفریقای جنوبی افزود: این حمله همچنین شرایط جدیدی را به وجود می‌آورد که صدمات جبران ناپذیری به حقوق مردم فلسطین در غزه وارد می‌کند.

کابینه جنگ رژیم صهیونیستی ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برابر با ۶ می ۲۰۲۴ به رغم مخالفت‌های بین‌المللی، حمله زمینی به شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه را تائید کرد و ارتش این رژیم از ۱۸ اردیبهشت بخش فلسطینی گذرگاه رفح در شرق این شهر را اشغال کرده است و بدین ترتیب، رفح شاهد حملات هوایی و گلوله باران شدید رژیم اسرائیل در تمامی مناطق خود از جمله مناطق مسکونی بوده و این رژیم با حمله به سمت گذرگاه رفح، تنها دروازه فلسطینیان غزه را به روی جهان بست.

دیوان بین‌المللی دادگستری حکم آتش‌بس غزه را صادر می‌کند

پیشتر آفریقای جنوبی شکایتی علیه رژیم صهیونیستی به دلیل نقض کنوانسیون نسل‌کشی به دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه کرده بود.

حکم اولیه دیوان بین‌المللی دادگستری درباره شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی جمعه ششم بهمن صادر شد؛ این حکم، رژیم صهیونیستی را ملزم می‌کند اقداماتی را در راستای ممانعت از نسل‌کشی در غزه انجام دهد.