رئیس شاباک: شکست خوردیم

رونین بار، رئیس سرویس‌های امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد: ما از ابتدای جنگ ۱۰ نفر از اعضای خود را از دست دادیم و در هفتم اکتبر نتوانستیم پوشش امنیتی فراهم کنیم.

رئیس شاباک همچنین افزود: ما در حال بررسی عمیق نقش سرویس شاباک در مقابله با حمله حماس در هفت اکتبر هستیم که تحقیقات دردناک و مهمی است. همه ما احساس می‌کنیم که آن پوشش امنیتی که همیشه به آن افتخار می‌کردیم را نتوانستیم در هفتم اکتبر برای اسرائیلی ها فراهم کنیم.

رونین بار گفت: همه ما احساس شکست داریم و این احساس را داریم که می‌توانستیم از وقوع آن جلوگیری کنیم و من به‌عنوان رئیس شاباک و مسؤول فعالیت‌های آن، بیش از هر فرد دیگری این احساس را دارم. ما در حال بررسی عمیق نقش شاباک در مقابله با حمله حماس در هفتم اکتبر هستیم. تحقیقی دردناک و مهم. ما از این موضوع درس خواهیم گرفت و آنچه را لازم است اصلاح خواهیم کرد.

از سوی دیگر بتسلئیل اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی نیز اذعان کرد: ما شکست خوردیم و نتوانستیم از اسرائیلی ها محافظت کنیم.