اظهارات شنیدنی ابوعبیده

فلسطین الیوم نوشت: ابوعبیده سخنگوی گردان‌های قسام شاخه نظامی حماس در پیامی تلگرامی از قطع ارتباط با گروهی از مبارزان خبر داد که مسئول حراست از اسیران صهونیست هستند.

وی اعلام کرد: در نتیجه بمباران‌های وحشیانه ۱۰ روز اخیر اشغالگران اسرائیلی، ارتباط ما با گروهی از مبارزانمان که مسئول نگهداری از ۴ اسیر اسرائیلی از جمله اسیر هرش گولدبرگ بولین بودند، قطع شده است.

چند روز قبل نیز ابوعبیده سخنگوی گردان‌های قسام از مرگ یکی دیگر از اسیران صهیونیست در غزه خبر داده و اعلام کرده بود: ارتش رژیم صهیونیستی یک ماه پیش مکان اسارت نداو بوبلابیل اسیر ۵۱ ساله اسرائیلی دارای تابعیت انگلیسی را همراه با اسیر جودی وانشتاین بمباران کرد که بر اثر آن وضعیت جسمانی این اسیر رو به وخامت گذاشت و او به سبب عدم دریافت مراقبت‌های ویژه پزشکی بخاطر تخریب بیمارستان‌های نوار غزه و خارج شدن آن از خدمت، کشته شده است.

اظهارات شنیدنی ابوعبیده

چندی قبل نیز ابوعبیده در پیامی تلگرامی اعلام کرد که جودی وانشتاین اسیر ۷۰ ساله اسرائیلی که در بمباران ماه گذشته محل نگهداری خود همراه با اسیری دیگر بر اثر بمباران به شدت مجروح شده بود، کشته شده است.

ابوعبیده صهیونیست‌ها به ویژه خانواده اسیران را مخاطب قرار داد و گفت: تخریب بیمارستان‌های نوار غزه و از کار انداختن آنها توسط ارتش شما سبب رنج و کشته شدن اسیران شما شده است.

این اسیر اسرائیلی روز هفتم اکتبر به شدت مجروح شده بود و در بیمارستان‌های نوار غزه تحت درمان بود و پس از بهبودی مجدداً به محل نگهداری خود بازگردانده شده بود.