ترس رسانه عبری از موشک جدید حزب الله

 روزنامه یدیعوت آحارانوت در گزارشی که امروز سه شنبه منتشر کرد خبر داد، حزب الله نوع سومی از موشک های سنگین را وارد کارزار جنگ در طول مرز با جنوب لبنان کرده است که توان تخریبی آن بسیار شدید و گسترده است.

به نوشته این رسانه عبری زبان حزب الله اخیرا از موشک‌های برکان و فلق1 استفاده می‌کند و از آن در منطقه جبل الروس هم استفاده می کرده است.

این رسانه در گزارش که خود تحت عنوان توان تخریبی گسترده و دقیقی که حزب الله از طریق موشک‌های جدیدش وارد درگیری کرده نوشت: بعد از 7 ماه از آغاز جنگ این گروه لبنانی اعلام کرد موشک‌های جدیدی به نام جهاد مغنیه را وارد فاز عملیاتی کرده است، جهاد مغنیه فرزند عماد مغنیه رئیس ستاد نیروهای حزب الله بود که در حمله منسوب به ارتش اسرائیل کشته شد.

موشک جدید حزب الله

به زعم این رسانه موشک‌های مذکور موشک‌های تاکتیکی غیر هدایت شونده هستند اما توان تخریبی بسیار بالایی دارند، سر جنگی آنها به 120 کیلوگرم می‌رسد و توسط حزب الله تولید می‌شوند.

این موشک‌ها سومین دسته از موشک‌های زمین به زمینی هستند که حزب الله از زمان آغاز جنگ رسما از ورود آنها به صحنه جنگ و درگیری سخن می‌گوید و تاکید دارد که دقت هدف گیری آنها بالاتر از برکان است.