اسرائیل نگران حکم دیوان لاهه درباره رفح

 روزنامه یدیعوت آحارونوت نوشت: اسرائیل نگران این است که دیوان بین‌المللی دادگستری طی جلسات استماع در روزهای پنجشنبه و جمعه حکمی را درباره توقف جنگ در رفح ، واقع در جنوبی‌ترین نقطه غزه صادر کند. مقامات سیاسی هنوز تصمیمی درباره حضور نمایندگان اسرائیل در این جلسه نگرفته‌اند اما درخواست به تأخیر انداختن جلسه را بررسی می‌کنند.

سه‌شنبه دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرد جلسات استماع را در روزهای پنجشنبه و جمعه برای بررسی درخواست آفریقای جنوبی برای اتخاذ تدابیر اضافی درباره ممانعت از نسل‌کشی در غزه به دنبال عملیات ارتش صهیونیستی در رفح برگزار می‌کند.

اسرائیل نگران حکم دیوان لاهه درباره رفح

یدیعوت آحارونوت نوشت: طبق حکم دیوان لاهه، جلسه استماع آفریقای جنوبی پنجشنبه و جلسه اسرائیل جمعه برگزار می‌شود. اسرائیل می‌خواهد درخواست به تأخیر انداختن جلسه را بدهد، با این دلیل که دو روز برای آمادگی جهت شرکت در جلسه کافی نیست. اسرائیل نگران است این دادگاه در آینده نزدیک حکم توقف جنگ در رفح را صادر کند.