دولت جدید کویت سوگند خورد

 پس از تحلیف دولت و سوگند خوردن اعضای آن به قانون اساسی کویت مشعل الاحمد الجابر الصباح، امیر این کشور با اشاره به اینکه کویت در مرحله جدیدی از سخت کوشی و تلاش نامحدود است، اعلام کرد: ما مسیر‌ها را ادامه خواهیم داد. اصلاحاتی را پذیرفته ایم. اصول عدالت، شفافیت و صراحت باید تثبیت شود.

براساس گزارش النشره، او در ادامه اضافه کرد: ما قسم خوردیم که از آزادی ها، منافع و پول شهروندان دفاع کنیم. دولت جدید باید برای رسیدن به دستاورد‌های واقعی در میدان تلاش کند.

امیر کویت تاکید کرد: ما به اصول قوی و وحدت ملی خود متعهد هستیم. هدف ما دستیابی به یک رنسانس همه جانبه برای کویت در حال و آینده است.  ما از کسانی که در انجام کار خود کوتاهی می‌کنند، پاسخ خواهیم خواست. 

دولت جدید کویت سوگند خورد

شایان ذکر است که مدت‌ها است که تنش در روابط دولت و پارلمان کویت حاکم است. استیضاح‌های مکرر از سوی نمایندگان و نیز انحلال چندین باره مجلس الامه بارها منجر به استعفا یا برکناری دولت شده است. طبق اصل۵۷ قانون اساسی کویت، با برگزاری انتخابات مجلس و انتخاب نمایندگان جدید، دولت وقت باید استعفای خود را تقدیم امیر این کشور کند تا وی دوباره نخست‌وزیر مستعفی و یا فرد جدیدی را به عنوان نخست‌وزیر جدید برای گرفتن رای اعتماد به مجلس جدید معرفی کند.