تلفات اشغالگران در جبالیا پس از خوابیدن غبار جنگ عیان خواهد شد

 فایز الدویری کارشناس نظامی و امور راهبردی به نبرد سنگین مبارزان فلسطینی با اشغالگران در شمال غزه واکنش نشان داد.

این تحلیلگر امور نظامی گفت: جبالیا گورستان متجاوزان است و آنچه رخ می دهد فراتر از تصور است.

الدویری تاکید کرد: این گواهی بر نبرد سنگینی است که در این منطقه جریان دارد و سلحشوری رزمندگان فلسطینی را نشان می دهد. آنچه از تحولات نبرد فاش نشده بسیار عظیم است و پس از خوابیدن غبار جنگ حقایق بسیاری از آنچه بر سر اشغالگران آمده است، آشکار خواهد شد.

تلفات اشغالگران در جبالیا پس از خوابیدن غبار جنگ عیان خواهد شد

از سوی دیگر گردانهای شهداء الاقصی در بیانیه ای از شهادت محمد رامی التلولی از رزمندگان این گردانها در اردوگاه جبالیا در جریان نبرد با نظامیان صهیونیست در محور التقدم در اردوگاه جبالیا در جریان نبرد طوفان الاقصی خبر داد.

همزمان منابع خبری از نبرد سنگینی خبر دادند که میان مبارزان مقاومت و اشغالگران در اردوگاه جبالیا جریان دارد.