تصمیم شهری در سوئد برای ممنوعیت خرید کالا از اسرائیل

 روزنامه سوئدی Dagens Nyheter گزارش می‌دهد که هیئت حاکمه گوتنبرگ، دومین شهر بزرگ این کشور، می‌خواهد خرید کالا از اسرائیل را متوقف کند.

ائتلافی شامل حزب سوسیال دموکرات سوئد، حزب چپ و حزب سبز که اکثریت کمیته مدیریت شهرداری را دارند، پیشنهاد کرده است که شهر خرید تمام کالا‌هایی را که منشا آن اسرائیل است یا برای اسرائیل کالا تولید می‌کنند، متوقف کند.

یوناس آتنیوس، رئیس هیئت شهرداری در گوتنبرگ، در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت: «اسرائیل در حال اشغال غیرقانونی کرانه باختری است که تنها در سایه کشتار گسترده غیرنظامیان در غزه بدتر شده است. پول مالیات ما نباید صرف حمایت مالی از نیرو‌های اشغالگر شود.»

تصمیم شهری در سوئد برای ممنوعیت خرید کالا از اسرائیل

این پیشنهاد همچنین بر خرید از روسیه و مراکش تأثیر خواهد گذاشت.