به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از روزنامه الیوم السابع نوشت: منابع آگاه اعلام کردند که محمد مرسی از کمال الجنزوری، نخستوزیر دولت پیشبرد امور مصر و تمام اعضای کابینهاش خواسته است که امروز نشست فوق العادهای داشته باشند.

این نشست فوق العاده قرار است، ‌ ساعت ۱۰:۳۰ به وقت محلی در کاخ ریاست جمهوری مصر برگزار شود.

این منابع تاکید کردند که جدول کاری و برنامه‌ای برای این نشست اعلام نشده است، به همین دلیل انتظار می‌رود، ‌ این نشست آخرین جلسه دولت پیشبرد امور کمال الجنزوری پیش از اعلام دولت جدید محمد مرسی باشد.

قرار است، دفتر ریاست جمهوری مصر فردا نخست وزیر جدید این کشور را معرفی کند.

روز گذشته رسانه‌های مصر از احتمال معرفی " هشام رامز " به عنوان نخست وزیر جدید مصر خبر دادند که پیشتر سمت نایب رئیسی بانک مرکزی در رژیم حسنی مبارک را عهده ‌دار بود و دو ماه پیش از آغاز انقلاب مصر در ۲۵ ژانویه از مقام خود استعفا داد.

رامز همچنین نایب رئیس و مدیر عامل بانک تجارت جهانی نیز می‌باشد.

خود رامز در گفتوگو با روزنامه الیوم السابع دریافت دعوت برای تشکیل دولت را رد کرد و گفت که پیشنهادی رسمی در این ارتباط از دفتر ریاست جمهوری دریافت نکرده است.