به گزارش افکارنیوز، مهر به نقل از پایگاه الوفاق، جمعیت الوفاق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: تعدی به زنان و پایمال کردن کرامت آنها ادامه دارد و آنها حتی در داخل خانه های خود نیز از یورشهای نظامیان در امان نیستند.

در این بیانیه آمده است: نظامیان همه خطوط قرمز را زیر پا گذاشته اند و از هیچ اقدامی در هتک حرمت به زنان و تعدی به شرافت آنها خودداری نمی کنند.

جمعیت الوفاق بیان کرد: مقامات بحرینی قادر به حمایت مردم نیستند و در اقداماتی که علیه زنان در بازداشت گاهها، راهها، خانه و محل کار آنها انجام می گیرد دخالت دارد.

در این بیانیه آمده است: این اقدامات اوج انحطاط نیروهای امنیتی را می رساند و بازداشت " لیلی عیسی " از یک ایست بازرسی و " فخریه احمد " و نیز " زهرا الشیخ " گواه این اقدامات است.

الوفاق بیان کرد: رژیم مسئول این اقدامات علیه زنان است و در واقع رژیم نوعی چتر امنیتی برای نظامیان خطاکار ایجاد کرده است که آنها فارغ از هر گونه مجازاتی دست به هر اقدامی بزنند.

همچنین الوفاق در بیانیه ای دیگر با اشاره به بازداشت " محمد الزیانی " فعال سلفی بحرینی تاکید کرد: هدف از بازداشتهای سازمانه یافته و بی رویه در واقع تلاشی برای مقابله با خواسته های دموکراتیک مردم است.

الوفاق با اشاره به نامشخص بودن علت بازداشت الزیانی خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این فعال و سرهنگ بازنشسته بحرینی شد.

شایان ذکر است که نظامیان بحرینی اخیرا ضمن هجوم به منازل مردم در نیمه های شب و مزاحمت برای زنان، درب حمامی که زنی مشغول دوش گرفتن در آن بود را نیز شکستند. این درحالی است که برخی منابع از هتک حرمت به پرسنل درمانی بازداشت شده خبر داده بودند.