به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از خبرگزاری آلمان، یک کشتی با بیش از ۲۵۰ مسافر ساعاتی پیش در آب های ساحلی تانزانیا غرق شد.

این کشتی از دار السلام عازم زنگبار بود که بر اثر طوفان غرق شد.

نیروی دریایی تانزانیا برای نجات مسافران این کشتی وارد عمل شده است.

جمهوری متحد تانزانیا کشوری است در شرق آفریقا که از شرق به اقیانوس هند محدود می‌شود.

در سال ۱۹۹۶ پایتخت رسمی تانزانیا از شهر ساحلی و بزرگ دارالسلام به شهر دودوما منتقل شد. با این حال دارالسلام هنوز پایتخت تجاری و مقر بسیاری از نهادهای حکومتی کشور است و بندری مهم برای تانزانیا و همسایگان محصور در خشکی اوست.

نام تانزانیا واژهای مرکب از تانگانیکا و زنگبار است این دو کشور در سال ۱۹۶۴ با یکدیگر متحد شده و جمهوری تانزانیا را تشکیل دادند.