به گزارش افکارنیوز به نقل از العالم، اعلام کرد که مردم سوریه در واکنش به انفجار تروریستی دمشق، تظاهرات گستردهای در میدان المحافظه در پایتخت این کشور برگزار کردند و شعارهایی علیه تروریستها و موضع رژیمهای عربی سر دادند.

امروز در انفجاری در دمشق، داود راجحه وزیر دفاع، آصف شوکت رئیس دستگاه اطلاعات و حسن تورکمانی مشاور بشار اسد در امور نظامی جان خود را از دست دادند. گفته میشود که بمبگذار انتحاری یکی از محافظان وزیر دفاع بوده است.