درخواست وزیر تندروی کابینه نتانیاهو درباره پیکر شهدا

 «بتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در سخنانی گفت: «ما باید اجساد را در گاری بگذاریم و آنها را در مرکز شهر بچرخانیم؛ درست مانند آنچه در تورات انجام داده‌اند تا برای دیگران درس عبرت باشند.»

طبق گزارش خبرگزاری «سما»، اسموتریچ این اظهارات را در جریان نشست کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی برای بررسی تحویل پیکر شهدای فلسطینیان ساکن اراضی اشغالی مطرح کرد.

رژیم صهیونیستی این افراد را به بهانه و ادعای انجام عملیات ضد صهیونیستی علیه شهرک نشینان به شهادت رسانده است.

کارشناسان امور حقوقی می‌گویند رژیم صهیونیستی تنها رژیمی است که سیاست توقیف و عدم تحویل پیکرهای شهدا را در دستور کار قرار داده است و با این اقدام قوانین بین‌المللی انسانی را نقض می‌کند.

درخواست موهن وزیر تندروی کابینه نتانیاهو درباره پیکر شهدا

در سال ۲۰۲۱ کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی طرحی را مصوب کرد که طبق آن توقیف اجساد شهدای فلسطینی نه‌فقط در خصوص فلسطینی‌هایی که عملیات‌های آنها منجر به مرگ صهیونیست‌ها می‌شود، بلکه تمامی عملیات‌هایی را که در آنها جسم تیز یا سلاح گرم استفاده می‌شود، در بر می‌گیرد و همین مصوبه باعث شد که پیکرهای شهدای فلسطینی بیشتری در توقیف این رژیم باقی بماند.