به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، هو جين تائو اعلام كرده كه چين اين ميزان وام را به منظور تقويت زيرساختها و بخشهاي توليدي به كشورهاي آفريقايي خواهد داد. چين همچنين قصد دارد ضمن اعطاي ۱۸ هزار بورس تحصيلي به كشورهاي آفريقايي ۱۵۰۰ پزشك خود را نيز به اين كشورها اعزام كند.

به گزارش بيزينس ويك، رئيسجمهوري چين در نشست مشترك چين-آفريقا در پكن همچنين وعده داد كه چين نقش مثبت و سازندهاي را در روابط بين كشورش و قاره آفريقا بازي خواهد كرد.