به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، طی آخرین مشاهدات در منطقه المیدان ارتش کنترل را در دست گرفته و برای تحتد تعقیب قراردادن تروریستها جستجوی خانه به خانه را آغاز کرده است.

در بازدید یکی از منازل مسکونی نظامیان ارتش سوریه به جنایتی دیگر توسط گروه های مسلح رسیدند که یک خانواده به صورت وحشیانه کشته شده بودند.

در این جنایت جسد دو زن به همراه یک دختر بچه با کیف مدرسه بر روی زمین افتاده بود و شبه نظامیان یک گودان در منزل درست کرده بودند که در آن چراغ نیز گذاشته بودند.

همچنین در همین منزل ۳ تبعه افغان که نزدیک به ۵۰ سال سن داشتند، توسط نیروهای امنیتی منطقه دستگیر شدند ولی با این حال همچنان برخی از باقی مانده های افراد مسلح در آن منطقه حضور دارند که صدای درگیری آنها با ارتش به گوش می رسد.

همچنین برخی از انبارهای اسلحه نیز در این منطقه توسط ارتش کشف شده و نیز تعداد زیادی جسد در خیابان ها دیده می شود.