اقدام خطرناک جدید آمریکا

به نقل از الجزیره، گسترش ناتو به مرزهای روسیه اصلی ترین دلیل وقوع جنگ اوکراین محسوب می‌شود. با این حال، حتی این جنگ خونین نیز باعث نشده است غرب از اشتباهات استراتژیک گذشته خود درس بگیرد.

بر این اساس، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا اعلام کرد سازمان ناتو یک نماینده ارشد را در کی یف، پایتخت اوکراین برای تعمیق روابط با این کشور جنگ زده منصوب خواهد کرد.

وی همزمان با گردهم آمدن سران ناتو در واشنگتن دی سی، تاکید کرد: این نماینده ویژه در کی یف به دنبال تعمیق روابط اوکراین با ناتو خواهد بود. این دفتر به عنوان نقطه کانونی برای تعامل ناتو با مقامات ارشد اوکراینی عمل خواهد کرد.

این سخنان پس از آن مطرح می‌شود که روسیه بارها درباره گسترش روابط میان ناتو و اوکراین هشدار داده است.

اقدام خطرناک جدید آمریکا

جان مرشایمر، بزرگترین استراتژیست حال حاضر جهان بر این باور است گسترش ناتو به مرزهای روسیه از توهمات لیبرالی سرچشمه گرفته و ریشه اصلی وقوع این جنگ است. آمریکا در جهان تک قطبی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به دنبال لیبرال هژمونی در جهان بود که در نهایت این توهمات با جنگ اوکراین و نیز ظهور چین به عنوان یک بازیگر تجدید نظر طلب در سیستم به باد رفت.