لحظه بمباران منازل مسکونی در غزه

ویدئویی از لحظه بمباران منازل مسکونی و به خاک و خون کشیدن مردم عادی در غزه توسط رژیم‌صهیونیستی را مشاهده می‌کنید.