به دنبال انتشار خبري از سوي خبرگزاري ايرنا درخصوص استفاده يک روزنامه نگار لبناني از عبارت صحيح "خليج فارس" در يک روزنامه لبناني، اين خبر در بيش از ۱۰۰ پايگاه خبري و صدها وبلاگ فارسي زبان منتشر و مورد استقبال قرار گرفت از اين رو دفتر خبرگزاري جمهوري اسلامي دربيروت بر آن شد تا با دعوت از اين روزنامه نگار لبناني از دلايل وي براي استفاده از اين عبارت صحيح مطلع شود.
" دنیز یمین " روزنامه نگار روزنامه " صدی البلد " چاپ بیروت است که اکنون در مقطع دکترای دانشگاه لبنان تحصیل می کند.
وی در این باره گفت: من تلاش سازمان های کشورهای عربی را که سعی در مخدوش کردن و تغییر نام حقیقی " خلیج فارس " را دارند نمی پذیرم.
وی افزود: از استقبال خبرگزاری ها و سایت های خبری از مقاله ام که در آن نام حقیقی " خلیج فارس " را عنوان کرده بودم، خوشحال هستم چرا که من بر اساس عقل و دلیل عمل کردم.
این روزنامه نگار لبنانی ضمن اشاره به استفاده نام خلیج فارس در مقاله خود در روزنامه صدی البلد تصریح کرد: استفاده از نام حقیقی " خلیج فارس " در این مقاله منشأ سیاسی ندارد چرا که این روزنامه وابسته به هیچ جناحی نیست و من بر اساس حرفه خبرنگاری و منطق عمل کرده ام.
وی ادامه داد: برخورد من با مسایل عربی و منطقه ای برخاسته از دیدگاه منطق و عاری از هرگونه پیشینه سیاسی است.
وي همچنين از تماس هاي مکرر و اعمال فشار بسياري از افراد براي استفاده نکردن وي از عبارت خليج فارس خبر داد