به گزارش افکارنیوز، واحد مرکزی خبر به نقل از روزنامه اینترنتی روسی ایزوستیا نوشت: جیم والتون روزجمعه اعلام کرد اواخر سال دو هزار و دوازده سمت خود را ترک و تا آن موقع جانشینش را مشخص خواهدکرد.

والتون امیدوار است که مقامات جدید سی ان ان بتوانند اوضاع را تغییر دهند و مواضع قبلی آن را در بازار رسانه ای احیا کنند.

به گفته وی سی. ان. ان به تفکر جدید نیاز دارد و برای شروع باید مدیرجدیدی رهبری آن را برعهده بگیرد که دورنماههای تازه، تجربه و برنامه های متفاوتی با خود به همراه بیاورد.

وی تاکیدکرده که آمادگی این کار را دارد و مایل است زمانی برای آموختن دانشهای جدیدی به دست بیاورد.