به گزارش افکارنیوز، مهر به نقل از الیوم السابع نوشت: درگیری در منطقه باب التبانه در شهر طرابلس واقع در شمال لبنان شب گذشته از سر گرفته شد.

این درگیری پیش از افطار و بر اثر ممانعت از بازگشت خانواده الاسود به منطقه مذکور صورت گرفت و به مناطق دیگری همچون حاره البقار و جبل محسن نیز کشیده شد.

خاندان الاسود پیش از این با خاندان لیزا در باب التبانه درگیر شده بودند. درگیری مذکور با دخالت ارتش لبنان به پایان رسید و تلفاتی در بر نداشت.

اغلب ساکنان منطقه باب التبانه اهل تسنن هستند و منطقه جبل محسن دارای اکثریت شیعه طرفدار نظام بشار اسد در سوریه است که این امر منجر به درگیری میان ساکنان این مناطق شده است.